1900 miljarder anledningar att spara mer klimatsmart


Initiativet #Klimatbytet vill sätta fokus på de 1900 miljarder kr som finns i vårt premiepensionssystem (ppm-fonder) och se till att de pengarna används på ett så klimatsmart sätt som möjligt.

3 av 4 svenskar dvs. 7,8 miljoner svenskar har i snitt ca 240 000 kr i systemet och många vet knappt att de har pengar där. På så sätt är detta i stor grad de glömda pengarna. Samtidigt är de flesta svenskar oroliga för klimatet men många vet inte vad de skall göra eller känner “att det ändå inte spelar någon roll vad jag gör”.

Vad vi vill uppnå

Vi vill genom #Klimatbytet förklara att vårt pensionssparande har betydelse för klimatet och att det är väldigt lätt att själv bidra genom att byta fond. Vi som står bakom initiativet har alla själva bytt, och det tar bara minuter att byta till fonder som är klimatsmartare. Detta genom att pensionsmyndigheten precis släppt en funktion där man enkelt kan filtrera sig fram till bättre fonder och välja bort det man inte gillar (man kan även välja bort vapen, klusterbomber, pornografi, alkohol, fossila bränslen och annat uppseendeväckande som våra pensionspengar investeras i) .

Skulle vi få 1% av svenskarna att lägga 10 minuter i att byta så blir det är 25 miljarder kronor i mer klimatsmart pensionssparande. Tänk om vi skulle kunna få flera miljarder kronor att arbeta för klimatet. Det skulle göra en enorm skillnad! Byt och berätta nu.

“Är det rimligt att om man väljer bort alla Oönskade produkter och tjänster och samtidigt väljer Fonder med låg CO2-risk återstår endast fyra fonder av drygt 600, dvs 0,7%?”

Vi vill också få till stånd en diskussion kring hur vårt sparande ser ut och vad det betyder:

  • Är det exempelvis rimligt att om man väljer bort alla Oönskade produkter och tjänster och samtidigt väljer Fonder med låg CO2-risk i pensionsmyndighetens nya filter så återstår endast fyra fonder av drygt 600, dvs. 0,7%?
  • Varför gör inte fondbolag och banker mer för att erbjuda bra hållbara fonder till rimliga priser?
  • Är det rimligt att vi, oftast ovetande, investerar våra premiepensionspengar i sånt som klusterbomber, kärnvapen och pornografi?
  • Är det ett orimligt krav att de fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg bör vara hållbara för att kunna ta del av de 1900 miljarder kronorna som vi svenskar sparar?
  • Varför kan man bara välja bort, och inte också välja till. Om man tex vill flytta till fonder med investeringar i offensivt miljöarbete (solceller, batterieteknik, smarta elnät, elektrifiering etc) så får man ingen hjälp med urvalet.
  • Varför är inte alla fonder tydligt varudeklarerade så att det går att se att de innehåller sparande i fossila bränslen, kemiska vapen, alkohol eller annat?
  • Kan det vara så att många svenskar i själva verket också är intresserade av annat än värdestegring och risk, att de faktiskt bryr sig om vad det sparar i? Vi tror det! Det kan i sammanhanget tilläggas att det inte finns någon direkt motsats mellan klimatsmartare investeringar och avkastning. Jämför fonderna och se själv!

Frågorna är många och vi hoppas och tror att fler har intresse av att diskutera dem. Vi kan inte passivt investera våra pengar i sånt som strider mot vår egen övertygelse och våra värderingar.

Vilka ligger bakom #Klimatbytet?

#Klimatbytet är partipolitiskt oberoende och initiativtagare är Joakim Jansson som driver företaget DigJourney som vill skapa bättre bolag och en bättre värld genom transformation. Joakim är engagerad i klimatfrågan och hur vi kan ställa om som individer, i våra organisationer och på samhällsnivå.

Med i gruppen som arbetar med #Klimatbytet finns också Johan Forsberg, Fredrik Pallin , Louise König och webbyrån Ultiro som byggt denna sajt.

Det finns ingen affärsmodell eller ekonomisk vinning för initiativtagarna till #Klimatbytet utan alla jobbar utan ersättning. Alla vi har självklart också själva bytt till klimatsmartare premiepensionsfonder.

Kontakta #Klimatbytet

Maila Joakim Jansson på [email protected] och ring på 0708-664035 .
En Facebooksida finns också här och vi finns också på Twitter.

Hur räknaren på första sidan fungerar


När en person har bytt och skriver upp sig på Klimatbytet.se så ökar räknaren med 240 000 kr. Det är ett ungefärligt snitt av varje persons premiepensionssparande. Det samlade fondvärdet 31 oktober 2021, 1 897 miljarder kr, antal premiepensionssparare 31 december 2020: 7 860 800. 1 897 miljarder delat med 7 860 800 blir ca 240 000 kr.